Bright people

Avisomo

Avisomo er et selskap som utvikler systemer for innendørs dyrkning av planter. Med fokus på teknologi og bærekraft utvikler vi systemer rettet mot kommersiell produksjon, utdanningssektoren og til hjemmebruk.


FLYT

Flyt er et konsulentselskap innen IT og utvikling som hjelper sine kunder med å kartlegge behov og finne gode digitale løsninger.


Gjøvikregionen Utvikling

Målet til Gjøvikregionen Utvikling er å bruke ressursene på å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.

Gjøvikregionen Utvikling er også vertskap og drifter av Bright House.


Kontur 

KONTUR tilbyr byggfaglige tjenester innenfor arkitekturprosjektering og prosjektadministrasjon, fra regulering, design og arkitektur til prosjekterings – og byggeledelse.


m8

M8 er et flerfaglig designstudio som liker å utvikle sterke visuelle identiteter. De har brukt sin designkompetanse for å utvikle bedrifter, steder og tjenester i over 20 år.


NTNU

Etter NTNU fusjonen i 2016 ble Institutt for design (ID) en del av Fakultet for Arkitektur og Design (AD). Avdelingen har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser, for eksempel innenfor helse- og velferdsteknologi.


Total Innovation

Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap med base i Gjøvikregionen, nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss og NTNU i Gjøvik.


Tuyo Design Studio

Tuyo Design designer og produserer produkter, tilpassede designløsninger og interiør. 

Tuyo har laget flere detaljer i Bright House - kom innom oss for å se!


Vektor Prosjekt

Vektor Prosjekt A/S har sine røtter i fremstilling og mangfoldiggjøring av tegninger, dokumenter, plakater og reklameprodukter.