Bright people

FLYT

Flyt er et konsulentselskap innen IT og utvikling som hjelper sine kunder med å kartlegge behov og finne gode digitale løsninger.


Gjøvikregionen Utvikling

Målet til Gjøvikregionen Utvikling er å bruke ressursene på å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.

Gjøvikregionen Utvikling er også vertskap og drifter av Bright House.


Kontur 

KONTUR tilbyr byggfaglige tjenester innenfor arkitekturprosjektering og prosjektadministrasjon, fra regulering, design og arkitektur til prosjekterings – og byggeledelse.


NTNU

Etter NTNU fusjonen i 2016 ble Institutt for design (ID) en del av Fakultet for Arkitektur og Design (AD). Avdelingen har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser, for eksempel innenfor helse- og velferdsteknologi.


VAAGER Innovasjon

VAAGER er en rendyrket innovasjonsbedrift. Vi har fokus på teknologi og jobber innenfor de fleste disipliner, men er særlig rettet mot fagområdene vareproduserende industri og IT-sikkerhet.


Tuyo Design Studio

Tuyo Design designer og produserer produkter, tilpassede designløsninger og interiør. 

Tuyo har laget flere detaljer i Bright House - kom innom oss for å se!


Vektor Prosjekt

Vektor Prosjekt A/S har sine røtter i fremstilling og mangfoldiggjøring av tegninger, dokumenter, plakater og reklameprodukter.