Flyt er et konsulentselskap innen IT og utvikling. De bistår sine kunder med å kartlegge behov og finne gode digitale løsninger. I tett samarbeid med kunden utvikles løsninger som skaper bedre arbeidsflyt i hverdagen. Siden oppstarten i 2012 har de fått god erfaring med mange typer kunder - alt fra oppstartsbedrifter til større veletablerte bedrifter. Kanskje er Flyt din samarbeidspartner på ditt neste IT-prosjekt?

Les mer om Flyt her.