VAAGER er en rendyrket innovasjonsbedrift. Vi har fokus på teknologi og jobber innenfor de fleste disipliner, men er særlig rettet mot fagområdene vareproduserende industri og IT-sikkerhet.

Siden oppstarten i 2000 har vi vært en drivkraft for innovasjon og støttet et bredt spekter av prosjekter fra gründere, vekstbedrifter, akademia og forskning.

Markedssegmentene vi jobber mot er bl.a. helse, forsvar, digitale tjenester og bilindustri/mobilitet. Vi har også etablert egne selskaper der vi har sett et stort markedspotensial, men hvor ingen før har tatt eierskap.

Våre medarbeidere har bidratt til etablering og aktivitet i nettverksbedrifter, og mange ganger har vi tatt på oss krevende prosjekter med mange interessehavere og stått i stormen med gründere når det har blåst som verst.

Hva vi tilbyr

VAAGER har to hovedprogrammer rettet mot hvert sitt segment: Inkubasjonsprogrammet VAAGER oppstart gjennom SIVA, og vårt egenutviklede program for etablerte bedrifter VAAGER vekst, som er skreddersydd for etablerte små og mellomstore bedrifter.

Hver innovasjon er unik. Derfor tilpasses vårt bidrag den enkelte gründer og bedrifts behov. Vi er med hele veien, fra idémyldring, via selskapsetablering, søknadsskriving, ansettelser, innhenting av eksperthjelp, bygging av forretningsmodeller, finansiering, emisjoner, due-diligence ved oppkjøp og mye mer.

Hva vi skal være
Vår ambisjon er å utgjøre en forskjell for bedriftene vi jobber med og være en aktiv partner for gründeren eller intraprenøren. Vi jobber for at din bedrift skal lykkes!

Vi skal være en tydelig og synlig aktør i Norges innovasjonssystem og en sterk bidragsyter til en voksende innovasjonskultur.

Vårt nettverk og våre partnere
Vårt nettverk er en av våre sterkeste ressurser, og helt fra utspringet i SINTEF-miljøet på Raufoss, har vi vært tett knyttet opp mot industri, forskning og akademia. I tillegg kommer våre ansattes nasjonale og internasjonale nettverk.

www.vaager.com