Etter NTNU fusjonen i 2016 Institutt for design (ID) er en del av Fakultet for Arkitektur og Design (AD). Instituttet har to omtrent like store avdelinger: en på Gløshaugen campus i Trondheim, og en i Gjøvik. Begge to avdelingene har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser, for eksempel innenfor helse- og velferdsteknologi.

Det samlete designmiljøet ved fakultetet kan anses som en link mellom teknologimiljøene i fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), kunst og arkitekturmiljøene i de andre instituttene på fakultetet for arkitektur og design (AD), og sosialvitenskapelige fagmiljø ellers på NTNU.

I denne rollen er instituttet svært opptatt av samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Avdelingen i Gjøvik har tett samarbeid med ulike fagmiljø på institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved IE fakultetet.

Nasjonalt har instituttet utstrakt samarbeid med norske industribedrifter i form av studentoppgaver, masteroppgaver, forskningsprosjekter, workshops, kursing og industrioppdrag. De ulike designere som utdannes i de ulike studieprogram på ID samarbeider med eksperter innen mange fagområder. 

Instituttet er også internasjonalt orientert. Flere av våre ansatte fikk utdanning i utlandet og/eller har utenlandsk opprinnelse. Studenter fra ulike studieprogram drar på årlige ekskursjoner i utlandet, for eksempel til Roma (Grafisk Design), Milano (Industriell design). Sivilingeniørstudentene drar i tillegg på hovedekskursjon i 3.året, som oftest til land langt utenfor Europas grenser.

Instituttet ønsker årlig velkommen til mange utvekslingsstudenter fra bl.a. Nederland, Skottland, Tyskland, Spania, Danmark, Østerrike og en rekke andre land.

Instituttet har samarbeid med flere universiteter og forskningsinstitutter i utlandet, gjennom (EU) prosjekter og ulike nettverk.