KONTUR er et Gjøvik - og Oslobasert arkitektkontor med opprinnelse fra 1962. Kontoret tilbyr byggfaglige tjenester innenfor arkitekturprosjektering og prosjektadministrasjon, fra regulering, design og arkitektur til prosjekterings – og byggeledelse.

KONTUR har i dag 15 ansatte, herav 7 sivilarkitekter. Firmaets arkitekter har erfaring fra en rekke større og mindre byggeoppgaver innen ulike byggkategorier (boliganlegg, skoler og barnehage, helse - og omsorgsbygg, administrasjons - og næringsbygg, kulturbygg og turistanlegg m.fl.), for private utbyggere og offentlige oppdragsgivere (kommuner, fylkeskommuner og statsinstitusjoner). 

KONTUR legger vekt på å dekke alle faser av et prosjekts utvikling fra innledende fase med programmering og utredning av forutsetninger, via konseptutvikling hvor prosjektets hovedform fastlegges, gjennom forprosjekt, detaljprosjekt med utarbeidelse av anbudsdokumenter og anbudsinnhenting, til oppfølging på byggeplass i gjennomføringsfasen.

 

www.kontur.as