Valg av selskapsform er en av de viktigste beslutningene du må ta før du etablerer bedriften din. Små og mellomstore bedrifter kan vanligvis velge mellom fire ulike former for å organisere firmaet. I bunn og grunn handler det om en avveining mellom inntjening og risiko.

I dette webinaret gir DNB Oppstartslos deg en gjennomgang av de ulike selskapsformene som finnes, fordeler og ulemper med de ulike formene, hvordan stifte aksjeselskap og enkeltmannsforetak, samt en innføring i holdingstruktur.

Se livesendingen på Facebook her.