"Cracking the norwegian code og How culture shapes behaviours" er et foredrag i skjæringspunktet mellom standup og vitenskapelig forelesning.

Julien snakker muntert og inspirerende om norsk kultur, om nettverksbygging og om sosialisering – hans poeng er ganske enkelt at om vi forstår hverandres oppførsel, er det også lettere å kommunisere!

Det hele handler om å forstå hvordan mennesker fungerer. Internasjonaliseringen gjør at vi stadig må tilpasse oss nye måter å drive virksomhet på, og vi må i større og større grad kommunisere i multikulturelle miljøer.

Da handler det om raskt å forstå sosiale koder, kommunisere på motpartens premisser og dra nytte av mangfoldet som finnes!

Gratis påmelding