Morten Lauknes fra Kristiansand kommune er prosjektleder for både TELMA NVP AO og TELMA Covid-19, og kommer til verkstedet for å fortelle om Agders erfaringer rundt medisinsk avstandsoppfølging av pasienter.

TELMA NVP AO er en del av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) og er et samarbeid mellom kommunene i Agder, fastleger og Sørlandet Sykehus HF.
Målet med TELMA-prosjektet er å prøve ut velferdsteknologiske løsninger som verktøy for god avstandsoppfølging av pasienter med kroniske sykdommer.

Avstandsoppfølgingen foregår i et samarbeid mellom pasienten, fastlegen, kommune- og spesialisthelsetjenesten. Erfaringene fra Agder illustrerer en mulig samhandlingsmodell, og belyser både hvilke muligheter og utfordringer som ligger i denne samhandlingen.


Den digitale plattformen de har tatt i bruk for avstandsoppfølging har også blitt videreutviklet og tatt i bruk i forbindelse Covid-19 smittede pasienter. Da Covid-19 pandemien traff Norge utviklet de i løpet av kort tid en teknisk løsning hvor den smittede pasienten kan bruke sin egen mobile enhet til oppfølgingen.
Erfaringene fra Agder er relevant for både sykehus og kommune.