I løpet av året har Bright House har blitt ett hus med samhandling, samling og samtaler. Gode og tette bånd mellom næringsliv, industri og undervisningsmiljø har dette ført til et sted hvor det gror i grundermiljøer og det skapes gode relasjoner. 

Bright House er et ungdommelig hus med pågangsmot i alle aldre. Og vi er bare i startgropa med å skape en kultur og et miljø for innovasjon i regionen vår.

 

Foto: Ragnhild Fladsrud/Gjøviks Blad