Gjøvik kommune og NT6 setter “grønt” fokus
og inviterer til hackathon og idémyldring 30. og 31.
oktober. I løpet av ett døgn skal vi sammen utvikle
nye og innovative idéer knyttet til grønn mobilitet
og klimavennlige reisevaner. For å få til et bra
arrangement trenger vi ditt bidrag!


Målsettingen med arrangementet er å komme frem til idéer som motiverer
og bidrar til mer klima- og miljøvennlige reisevaner, i første omgang for
innbyggerne i Gjøvik, men med tanke på skalerbare løsninger.


Hva er et hackathon?
Se på det som en maraton i idémyldring hvor målet er utvikling av nye
forretningskonsept. Deltakerne jobber i tverrfaglige team for å skape nye
produkter, tjenester, verktøy eller funksjoner. Man jobber raskt for å komme
opp med nye idéer og teste disse ved å lage en prototype. Her er penn og papir
like viktig som PC og programmeringskompetanse.


Gjennomføring
Arrangementet varer ett døgn hos Bright House i Mustad næringspark.
- fra onsdag ettermiddag til torsdag kveld. Ved oppstart presenteres
problemstillingen med underliggende fakta og data, samt inspirasjonsforedrag
og forslag til fremgangsmåte. Veiledere vil være tilgjengelig onsdag kveld
og hele torsdagen.


Presentasjon av idéer skjer i forbindelse med “Bright Bar” torsdag kveld
og en jury kårer vinneren. Premieringen skal legge til rette for videreutvikling
av vinneridéen slik at konseptet får en «flying start» inn i et potensielt marked.
Derfor vil Virkemiddelapparatet i regionen, slik som Innovasjon Norge og Grønn
Framtid, være representert.


Hvem er deltakerne?
Vi ønsker stor bredde og at både studenter og aktører fra offentlig
og privat næringsliv deltar. Man kan melde på både team og enkeltpersoner,
og bestemmer selv om man vil jobbe sammen eller med andre. Teamene
kan variere fra 3-5 personer og bør bestå av en softwareutvikler, designer
og forretningsutvikler. Annen aktuell kompetanse kan være like relevant,
for eksempel innenfor teknologi, økonomi, logistikk, markedsføring/
kommunikasjon, sirkulær økonomi, klima og bærekraftig ressursforvaltning.


Vi trenger dere med på laget!
Et vellykket arrangement trenger bred involvering fra en rekke aktører
innenfor næringsliv, miljøbevegelse, studenter og virkemiddelapparat.
Et hackathon er en fin mulighet til å få erfaring med innovasjonsarbeid
i praksis, og ha en lærerik og annerledes dag utenfor kontoret. Vi håper
du ønsker å bidra slik kan vi sammen kan jobbe for et grønnere lokalmiljø!

Klikk her for påmelding.