Tirsdag 25.juni kom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Bright House for å holde innspillsmøte for små- og mellomstore bedrifter i Gjøvikregionen. Det kom rundt 40 bedrifter fra regionen, og flere holdt innspill til ministeren.

Hovedpunkter fra innspillene:

  • Rv4 – bedre infrastruktur for tungtransporten i regionen
  • Etableringsmidler fra staten i en tidlig fase
  • Utarbeide en bedre oversikt over hvilke støtteordninger som finnes