Velkommen til bærekraftseminar – fra ord til handling
Sted: Bright House, Mustad Næringspark
Tid: 16. november 08.30 – 12.30
Deltageravgift kr 400,- pr. person inkl. lunsj

Påmelding.

Agenda
08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen
Svein Håvar Korshavn – Regionsjef Gjøvikregionen Utvikling
09:05 Bedriftene er løsningen!
Jon Kristiansen – Regiondirektør NHO
09:15 Hvordan senke terskelen for å komme i gang?
Roger Hjelmseth og Tea Fallingen Opkvitne- Forretningsutviklere Landsbyen Næringshage
09:30 Finansiering – blir bærekraft en viktig parameter?
Geir Inge Brelien – Regionbanksjef Sparebank 1 Østlandet
09:45 Kall det heller samfunnsansvar!
Amund Hagen Kristiansen – Prosjektleder Klimapartnere Innlandet
10:00 Kaffepause
10:15 Bærekraft som konkurransefortrinn
Anne Melsnes – Leder Prosjekt og Bærekraft Norengros
10:30 Leveranser til det offentlige – kan krav til bærekraft bli ekskluderende?
Kjersti Granaasen – Innovasjonspådriver Leverandørutviklingsprogrammet
10:45 Hvordan etablere en bærekraftsstrategi som SMB?
Margrete Skattum – Leder for forskning og bærekraft Hexagon Ragasco
11:00 Bærekraft som en kulturreise – «fei for egen dør»
Dag Arnesen – Business Development Manager IDT Solutions
11:15 Avslutning og oppsummering av dagen
Aksel Schjerpen – Vaager Innovasjon og Ingunn R Kleven – Landsbyen Næringshage
11:30 Lunsj