Velkommen til Næringslivsdagen 2022!
Næringslivsdagen er en tverrfaglig karrieremesse der lokale bedrifter deltar med stand for å profilere seg ovenfor studentene ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet. På Næringslivsdagen får lokale bedrifter møte engasjerte studenter som er interesserte i heltids- og deltidsjobber, og samarbeid om master/bacheloroppgaver og prosjektoppgaver. Mange studenter i Gjøvik treffer kun bedrifter med nasjonalt nedslagsfelt i løpet av studietiden i studiebyen Gjøvik, og blir derfor ikke kjent med det lokale næringslivet og hva det har å by på. Dette ønsker vi å gjøre noe med!
Kampen om kompetanse tilspisser seg og vi har spesielt gjennom de siste årene sett at det blir stadig vanskeligere å rekruttere kompetanse. Å være tidlig ute med rekruttering har vist seg å være nødvendig for å lande de beste kandidatene. Benytt anledningen til å bli bedre kjent med hva studentene i studiebyen Gjøvik har å by på!
Gjøvik kommune, Gjøvikregionen Utvikling og Bright House arrangerer Næringslivsdagen i samarbeid med linjeforeningene ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet.

Les mer her.