Program lunsjmøte i Bright House 12. august

Gjøvikregionen Utvikling og NCE Manufacturing inviterer kompetanseutviklings- og næringslivsledere og ordførere til Agenda Innlandets regionsamling i Bright House i Mustad Næringspark. Dette blir en panelsamtale som tar for seg hva Gjøvikregionen er gode på og hvordan de sammen kan bidra til økt nasjonal synliggjøring av nærings- og kompetanseaktørene i regionen – med særlig fokus på manufacturing. Deltakere i panelsamtalen er Sverre Gudbrandsen Dahl, leder av SFI Manufacturing og Aksel Schjerpen, ny leder i Total Innovation. Dagen avsluttes med lunsj i borgergården.

Tid: 11:00-13:00
Sted: Bright House – Mustad Næringspark. Raufossvegen 40 på Gjøvik.

Les mer her.