Vi ønsker å tipse om disse digitale arrangementene fra Norges forskningsråd, de passer for næringslivet, forskningsinstitusjoner og det offentlige.

Prosjektverksted – Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?
15. mars 2021 kl 09.00-12.00

Har du en idé eller er i gang med å utforme en søknad om et forsknings- og innovasjonsprosjekt? Da kan du ha nytte av å være med på prosjektverksted. Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Les mer om program og påmelding her.


Regional Horisont Europa Kick-off for Innlandet
16. mars 2021 kl 10.00-12.30

Vil du lære mer om EUs finansieringsmuligheter i Horisont Europa?

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge informerer om EUs nye Horisont Europa-program og hvilke muligheter dette gir for aktører i Innlandet. Du får også gode tips og råd om hvordan du finner utlysninger, etablerer kontakt med prosjektpartnere og skriver en god søknad. Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil fortelle om sine omfattende tilbud om kurs, veiledning og støtte til søkere. Innlands-aktører som allerede har fått EU-finansiering vil dessuten dele sine erfaringer.

Les mer om program og påmelding her. 


Digitalt prosjektverksted for offentlig sektor i Innlandet
26. mars 2021 kl 09.00-12.00

Har du en idé eller er i gang med å utforme en søknad om et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor? Da kan du ha nytte av å være med på prosjektverksted. Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører i offentlig sektor med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Les mer om program og påmelding her.