Helseinn, NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet inviterer til åpent møte for å diskutere

Utvikling av en test-­­­ og læringsarena innen helse og velferd - kan Innlandet ta en nasjonal posisjon?

Når: 29. november kl 12-15
Hvor: Bright House, Mustad Næringspark (Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik)

Vi i Innlandet står overfor store utfordringer, men dermed også muligheter, når det gjelder utvikling av morgendagens helsetilbud. Vi er alle kjent med gapet mellom ressurstilgang og ressursbehov i helsesektoren. Skal vi klare å møte fremtidens utfordringer og levere gode helsetjenester for INNbyggeren, må vi jobbe tett sammen på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

Vi ønsker å samle aktører fra kommuner, akademia, Sykehuset Innlandet og privat næringsliv for å diskutere nytten av å etablere en felles test- og læringsarena innen helse og velferd. I forbindelse med en ny utlysning fra SIVA kan det være aktuelt å søke om å etablere et nasjonalt testsenter innen helse. Les mer om utlysningen her: https://siva.no/2019/11/onsker-flere-og-bredere-katapult-sentre/.

Vi serverer lunsj og ønsker velkommen til gode diskusjoner på Bright House!

Påmelding til ingrid@helseinn.net innen 27.november.