HDO forvalter og drifter teknologiske kommunikasjonsløsninger tilknyttet nødnettet i helse. Et av hovedmålene er å levere effektive og stabile tjenester, hvor informasjonssikkerhet er en viktig faktor.
 
For at helsepersonell skal kunne kommunisere med hverandre og med pasienter, må vi sørge for at kommunikasjonsløsningene fungerer optimalt slik at pasienten får den hjelpen som trengs. Samtidig gir dette utfordringer knyttet til informasjonssikkerhetens underområder – tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Er det mulig å opprettholde tilgjengelighet samtidig som at konfidensialiteten og integriteten ivaretas?


På frokostseminaret vil HDO snakke om informasjonssikkerhet, hvilke utfordringer de møter på området og hvordan de jobber med det i HDO.


Frokost serveres fra kl 08.15.
Velkommen!

Meld deg på her.