Avisomos visjon er å kunne tilby bedre teknologi til dagens plante-produsenter og samtidig åpne dørene for at nye mennesker skal kunne tre inn i landbruket. Vi ønsker at vår teknologi skal bidra til at dagens produsenter skal kunne produsere planter som vi ellers importerer, samtidig som de kan forsyne Norge med grønnsaker på vinterstid. 

Hva menes med systemer for innendørs dyrking?
Vi lager hyllesystemer med automatisk vanning, gjødsling og lys slik at det kan dyrkes grønnsaker hele året. Disse systemene blir laget i standardiserte moduler som fysisk kan kobles sammen for å danne et større vertikalt produksjons system med distribusjon som salgskanal, eller stå hver for seg for å dyrke grønnsaker til lokalt utsalg. 

På Bright House er vi så heldige å få levert salat fra Avisomo i kantinen - dyrket i kjelleren her på Mustad, mere kortreist salat får du ikke.

www.avisomo.no